CANAN ÜNAL

1971 yılında Karaman da doğdum.
1993 yılında Gazi Üniversitesi G.E.F Resim-İş Bölümünden mezun oldum.
2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “ Sanatta Üstten Görünüm Eğilimleri “ konulu tezimle Yüksek Lisansımı tamamladım.
1995 yılında Artvin de başlayan öğretmenlik görevimi Kırıkkale ve Ankara dan sonra Kabataş Erkek Lisesinde sürdürmekteyim.

Resimlerimde kuşbakışı görünümlerini kullanarak hayata eleştirisel bir gözle bakmaya çalışıyorum. Kuşbakışının gizemli dünyası beni cezpederken, bireylerin bulunduğu yer ve onların çevreleriyle olan ilişkileri benim için önemli bir unsur oluşturmakta.

Modern kent yaşamında sığındığımız evlerimizin her gün sanal görüntü ve seslerle bombardımana tutulması, şablonlaşması ve böylece özel olma halinden çıkmasıyla, tepkisiz ve asosyal bireyler yaratılmaktadır.

Resimlerimde görsel değerler yanında, izleyiciyi çözümleyici bir yaklaşıma sürüklemesine önem veriyorum.

Ödüller

2006    Evin Sanat Galerisi Nuri İyem Resim Ödülleri Sergileme Ödülü

2007 Evin Sanat Galerisi Nuri İyem Resim Ödülü Seçici Kurul Özel Ödülü

Kişisel Sergiler

1993   Kırmızı – Lacivert Sanat Galerisi  ANKARA

2004    Ümit Yaşar Sanat Galerisi İSTANBUL

2004    Galeri Tılsım BOZCAADA

2003    Feriye Fuaye Ortaköy İSTANBUL

2004    Ümit Yaşar Sanat Galerisi İSTANBUL

2006    The Marmara Oteli Taksim İSTANBUL

2006    Vakıflar Bankası Taksim İSTANBUL

Karma Sergiler

2003    Ortaköy Kültür Merkezi   İSTANBUL

2004    Beşiktaş Galeri Girgin İSTANBUL

2005    Tüyap Sanat Fuarı İSTANBUL

2007    Nazım Hikmet Kültür Merkezi İSTANBUL

2007    Tüyap Sanat Fuarı İSTANBUL

CANAN ÜNAL

1971 born in Karaman.
1993 graduated from Gazi University Faculty of Education, Department of Fine Arts Teaching.
2000 completed her master thesis with “Upper View Inclinations in Arts” at Hacettepe University, Social Sciences Institute.
1995 appointed as an art teacher in Artvin. Later worked in Kırıkkale and Ankara. Today she is working in Kabataş High School in İstanbul.

As a part of our modern city life, minds are bombed with imaginary expressions which create stereotyped, unresponsive and asocial individuals.

In her paintings she criticizes daily life using bird’s-eye view. While the mysterious world of upper view attracts the artist, places of individuals and the relations between their surroundings become important elements.

Apart from the visuality, she attaches importance to offer an analytical approach to her viewers.

 

Awards

2006    Evin Art Gallery Nuri İyem Painting Awards Exhibition Award

2007    Evin Art Gallery Nuri İyem Painting Awards Jury Special Award

Personal Exhibitions

1993   Kırmızı – Lacivert Art Gallery  ANKARA

2004    Ümit Yaşar Art Gallery   İSTANBUL

2004    Gallery Tılsım BOZCAADA

2003    Feriye Foyer Ortaköy İSTANBUL

2004    Ümit Yaşar Art Gallery  İSTANBUL

2006    The Marmara Hotel Taksim İSTANBUL

2006    Vakıflar Bank Taksim İSTANBUL

Mixed Exhibitions

2003    Ortaköy Culture Center   İSTANBUL

2004    Beşiktaş Gallery Girgin İSTANBUL

2005    Tüyap Art Fair İSTANBUL

2007    Nazım Hikmet Culture Center İSTANBUL

2007    Tüyap Art Fair İSTANBUL